Ga'au Great Reliquary ja tsa tsa

Vendor-tuntematon

65,00€ 

Lähetys 2-työpäivän kuluessa maksun suorittamisesta
Seurantanumero
Erittäin turvallinen verkkosivusto ja maksu
Todistusvoimainen

Tiibetiläinen Great Reliquary Ga'au in repoussé metal,
sisällä tsa tsa edustaa utelias vihreä Buddha ja rukous liput

YKSITYINEN TAVOITE